28/08/2016

Tư vấn sử dụng, kiểm tra cục hít cửa, cục chặn cửa, cục giữ cửa

Căn nhà của gia đình anh được xây dựng mới và đưa vào sử dụng khoảng 4 năm. Các cục hít cửa – cục giữ cửa thời gian đầu sử dụng rất tốt, giữ cửa rất chặt; Hiện tại các cục hít cửa không còn hít giữ cửa chặt như ngày xưa nữa. Công ty tư vấn giúp anh; Xin cảm ơn.
13/08/2016

Tư vấn lựa chọn và sử dụng cục chặn cửa, cục hít cửa

Căn nhà của anh chị vừa mới xây dựng xong; ở dưới chân cửa mỗi cánh cửa anh đều cho gắn cục hít cửa (cánh cửa sẽ được giữ chặt khi mở tới sát chân tường). Hiện tại các đồ nội thất (bàn, ghế, tủ ,giường....) anh mới đưa về và phát sinh một vấn đề nhờ công ty tư vấn giúp. Một số cánh cửa không mở ra hết được vì bị vướng đồ nên cục hít không phát huy tác dụng, cánh cửa luôn bị gió thổi mạnh làm sập (đóng) cửa nghe âm thanh phát ra rất ồn và khó chịu; Xin cảm ơn.
11/07/2016

Tư vấn lựa chọn và sử dụng cục hít cửa, cục chặn cửa OLYMPIA

Căn nhà của gia đình anh chị vừa mới sửa chữa xong, ở mỗi cánh cửa anh đều sử dụng cục hít cửa-cục giữ cửa để bảo vệ bộ cửa và bảo vệ các ổ khóa cửa tránh sự va đập, riêng các toilet anh không biết sử dụng cục hít cửa loại nào cho phù hợp, công ty tư vấn giúp anh, xin cảm ơn.