28/08/2016

Tư vấn sử dụng, kiểm tra cục hít cửa, cục chặn cửa, cục giữ cửa

Căn nhà của gia đình anh được xây dựng mới và đưa vào sử dụng khoảng 4 năm. Các cục hít cửa – cục giữ cửa thời gian đầu sử dụng rất tốt, giữ cửa rất chặt; Hiện tại các cục hít cửa không còn hít giữ cửa chặt như ngày xưa nữa. Công ty tư vấn giúp anh; Xin cảm ơn.
26/08/2016

Tư vấn lựa chọn cùi chỏ hơi bảo vệ ổ khóa cửa cho không gian hẹp

Căn nhà của gia đình Bác đang ở có một bộ cửa đơn (cửa một cánh) ở phía sau nhà, cánh cửa mở hướng ra phía […]