cây gạt an toàn

19/04/2016

Sử dụng cây gạt an toàn, xích an toàn khi khóa cửa

Chú định gắn thêm vào mỗi cánh cửa phòng ngủ một cây gạt an toàn (doorguard). Công ty tư vấn giúp chú nên dùng loại cây gạt an toàn hay dây xích an toàn. Xin cảm ơn.

27/07/2015

Nên lựa dây xích hay cây gạt, sản phẩm nào hé mở cánh cửa an toàn hơn

Anh đang dự tính gắn thêm vào sau mỗi cánh cửa phòng một bộ cây gạt an toàn. Công ty tư vấn giúp anh nên dùng loại dây xích hay loại cây gạt thì tốt. Xin cảm ơn