26/06/2017
hinh-ky-thuat-tay-nam-tron

Hình kỹ thuật khóa cửa tay nắm tròn

KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN CƠ BẢN Bản vẽ kỹ thuật chi tiết về cấu tạo cơ bản của bộ khóa cửa —————————————————— Mọi thông tin […]
26/06/2017
hinh-ky-thuat-khoa-cua-tay-gat

Hình kỹ thuật khóa cửa tay gạt

KHÓA CỬA TAY GẠT CƠ BẢN Bản vẽ kỹ thuật chi tiết về cấu tạo cơ bản của bộ khóa cửa —————————————————— Mọi thông tin vui […]
12/06/2015
1 - Hinh ky thuat

Hình kỹ thuật Khóa cửa đại sảnh

KHÓA CỬA CƠ BẢN Bản vẽ kỹ thuật chi tiết về cấu tạo cơ bản của bộ khóa cửa —————————————————— Mọi thông tin vui lòng liên […]